Projekte Private

01

Tavolina e kuzhines e punuar me kuarc Calypso dhe lavaman kuarci Vortium

View 
02

Shkallet e punuara me mermer Rosa Portogallo dhe ato te jashtme me granit Africa Red.

View 
03

Mure dekoruese te mveshura me Green onyx.

View 
04

Kitchen isle made of Ariane dekton.

View 
05

Kuzhina e punuar me mermer Breccia sarda, Dyshemja dhe shkallet me mermer Nero Marquina ne kombinim me Bronzo Amani Nje pjese e aminit me mermer Rosa Portogallo dhe pjesa e mureve te wellness-it me mermer Botticino.

View