Projekte Private

01

Tavolina e kuzhines e punuar me kuarc Calypso dhe lavaman kuarci Vortium

View 
02

Shkallet e punuara me mermer Rosa Portogallo dhe ato te jashtme me granit Africa Red.

View 
03

Mure dekoruese te mveshura me Green onyx.

View 
04

Kuzhina e punuar me Dekton Ariane.

View 
05

Kuzhina e punuar me mermer Breccia sarda, Dyshemja dhe shkallet me mermer Nero Marquina ne kombinim me Bronzo Amani Nje pjese e aminit me mermer Rosa Portogallo dhe pjesa e mureve te wellness-it me mermer Botticino.

View 
06

Kuzhina kryesore e mveshur me dru dhe kuarcite natyrale Taj Mahal , kurse kuzhina ndihmëse e mveshur me Kuarc Silestone Ariel.

View 
07

Pjesa punese e kuzhinës dhe ballorja e mveshur me Dekton Aura, kurse kamini i mveshur me kuarcite natyrale Belvedere.

View 
08

Kamini i mveshur me Dekton Trilium në kombinim me Dekton Kelya.

View