01

Objekt Privat
2015

Tavolina e kuzhines e punuar me kuarc Calypso dhe lavaman kuarci Vortium