02

Objekt Privat
2013 - 2014

Shkallet e punuara me mermer Rosa Portogallo dhe ato te jashtme me granit Africa Red.