06

Kuzhina kryesore e mveshur me dru dhe kuarcite natyrale Taj Mahal , kurse kuzhina ndihmëse e mveshur me Kuarc Silestone Ariel.