07

Pjesa punese e kuzhinës dhe ballorja e mveshur me Dekton Aura, kurse kamini i mveshur me kuarcite natyrale Belvedere.