DC Restorant

Objekt Afarist
2013 - 2014

Pllaka qeramike me efekt druri me dimension 15×90 cm dhe betoni 75×75, kurse banaku i punuar me kuarc Topazio