Duplex Club

Objekt Afarist
2013 - 2014

Banaku i punuar me Onyx green.

Banjot e punuara me pllaka qeramike 97.7×32.2 cm e linjes Color Up Blu dhe dysheme efekt druri 90×15 cm.