PARADISO Group, është themeluar në vitin 1992. Kryesia e saj gjendet në fshatin Konjuhë, Lipjan me përfaqësi në të gjitha qendrat e Kosovës.

SHËRBIMET

 • Shkallë
 • Oxhaqe & kamina
 • Lavaman dhe kada
 • Tavolina pune në kuzhinë
 • Elemente për banjo
 • Fasada
 • Banaqe
 • Mozaiqe
 • Dysheme me pllaka masive
 • Shtylla dekorative
 • Memoriale, lapidaire dhe përmendore
 • Pllaka të keramikës
 • Sanitari
 • Bateri
 • Profile dekoruese
 • Shërbime të prerjes dhe përpunimit për punëtori të tjera
 • Elemente të punuara me CNC dhe Waterjet sipas kërkesës